Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Малък аук – поведение и природно местообитание

Малкият аук е ендемичен вид, което означава, че естественият му обхват е ограничен до Арктическия басейн. Смята се, че е най-многобройният вид морски птици, чийто размер на популацията е над 37 милиона двойки за разплод.

Малкият аук гнезди в бреговите зони на островите в Арктическия океан, главно в северната част на Атлантическия океан. Напоследък има съобщения за появата му на север, като северната част на Берингово море. Най-големите колонии (повече от един милион индивида) са наблюдавани в Гренландия. (ФИГ.1)

Малкият аук живее в колонии, които наброяват от десетки до стотици хиляди индивиди. Птиците обичат да се връщат в една и съща колония година след година, с надежда да вземат същото място за гнездене всяка година.

Птицата обича да установява колонии на скални масиви и да построи гнездото си в защитени територии като пукнатини, под надвеси и понякога върху големи шипове в основата на планинските склонове, на няколко километра от морските брегове.

Хранителният режим на Малкия аук се състои от морски зоопланктон (разнообразие от протозои и малки безгръбначни, включително малки риби). Поради високите енергийни нужди на птицата, тя предпочита да яде видове с високо съдържание на мазнини. Един от копеподите, латин. Наименование: Calanus glacialis, е една от любимите храни на птиците. Тъй като този вид копепод се среща в океанските зони със студени течения, промените в океанските течения, дължащи се на изменението на климата, следователно имат голямо влияние върху разпространението и изобилието на колониите на Малкия аук.

Малкият аук може да се гмурне на дълбочина 30-50 метра, за да търси храна, и може да остане под водата до 45 секунди.

Всеки ден птицата оставя гнездовите си колонии, за да търси храна на открито от 5-15 пъти на ден. По времето на годината, в която трябва да се хранят хилядите малки, птицата обикновено ппрелетява от 10-15 км на ден, но понякога може да пътува и до 100-150 км.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.