Ασθενόσφαιρα

Βρίσκεται κάτω από τη λιθόσφαιρα και αποτελεί ένα στρώμα κυρίως στερεού υλικού. (Λόγου χάριν, οι τετηγμένες περιοχές της ασθενόσφαιρας βρίσκονται κοντά στις μεσοωκεάνειες ράχες και στις ζώνες υποβύθισης). Διαφέρει από τη λιθόσφαιρα στον τρόπο που ανταποκρίνεται στην εφαρμοζόμενη δύναμη, καθώς παραμορφώνεται πλαστικά (πράγμα που σημαίνει ότι μετά την αφαίρεση της εφαρμοζόμενης δύναμης το υλικό δεν επαναφέρει το αρχικό του σχήμα).

Η κίνηση των τεκτονικών πλακών προκαλείται όταν μία λιθοσφαιρική πλάκα «πλέει»  στην ασθενόσφαιρα, η οποία, σε γεωλογική χρονική κλίμακα, φιλοξενεί εκ μεταφοράς κίνηση.

Φωτογραφία: Εικονογράφηση: leeds.ac.uk

Illustration: leeds.ac.uk

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.