Αστρονομικό λυκαυγές/λυκόφως

Το αστρονομικό λυκαυγές αρχίζει το πρωί όταν το γεωμετρικό κέντρο του Ήλιου είναι 18ο κάτω από τον ορίζοντα και τελειώνει όταν το γεωμετρικό κέντρο του Ήλιου είναι 12ο κάτω από τον ορίζοντα. Επίσης, ξεκινά το βράδυ όταν το γεωμετρικό κέντρο του Ήλιου είναι 12ο κάτω από τον ορίζοντα και τελειώνει όταν το γεωμετρικό κέντρο του Ήλιου είναι 18ο κάτω από τον ορίζοντα.

Ο ορίζοντας δεν είναι ορατός κάτω από αυτές τις συνθήκες, αλλά παρατηρούνται φωτεινά αστέρια μέτριας έντασης.

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.