Κρούστες Πάγου

Naledies: (κρούστες πάγου) είναι μάζες παγωμένου νερού, που αναπτύσσονται με τη μορφή στηλών πάγου, ως αποτέλεσμα της διαδοχικής ροής υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων κατά την ψυχρή εποχή του έτους, στα μπροστινά τμήματα των παγετώνων. Η έκταση του εδάφους που καταλαμβάνουν εξαρτάται από την ποσότητα νερού που μετακινείται προς το στρώμα του χιονιού.

Το πάχος τους αυξάνεται με την τριχοειδή απορρόφηση ενός καλύμματος χιονιού.

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.