Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«

Ширење на морското дно

Ширење на морското дно е процес во кој се во средината на океанските гребени како резултат од вулканската активност создава нова океанска кора. Како што тектонските плочи се одделуваат едно од други, се случува расцепување на литосферата. Тогаш магмата се крева низ пукнатините и се лади на површината,правејќи нова кора. Годината на океанската кора е симетрична во однос на ширењето на оската и се зголемува со растојанието од оската. Ова е потврдено од магнетните мерења покажувајќи модел на наизменични ленти (поврзани со минатите пресврти на геомагнетните полови) со дивергентната граница како оска на симетрија.

Illustration: noaa.gov

«
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.