Астрономска поларна ноћ

Астрономска поларна ноћ се појављује на локацијама на којима се геометријско средиште Сунца не креће изнад 18 степени испод линије хоризонта најмање 24 сата (нема астрономског сумрака током зимског солстицијума-краткодневнице). То се дешава на географским ширинама које се налазе 18 степени северно од арктичког круга и 18 степени јужно од  Антарктичког круга, који се ограничава на географске ширине северно од 84,56°N и на југ од 84,56°S. То значи да најмање 24 сата нема сунчеве светлости која је досегла географске ширине унутар 5 ° ширине пола.

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.