Аблация

Всички процеси, които водят до намаляване на количеството замръзнала вода, в различни форми, на повърхността на ледник.

Аблацията се случва главно, когато ледът се топи и се изпари, но това също може да се случи, когато ледът се сублимира, или се откъртят краища  на ледника.

Ablation

European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.