Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Аблационни стълбове

Дървени или метални стълбове, потопени на дълбочина няколко метра в лед. Най-добре е стълбовете да бъдат потопени в последния период на аблация. На определени периоди  се измерва количеството сняг или лед на повърхността на последователно разположени стълбове. През пролетта, в близост до стълбовете, се прави насипване на сняг, за да се определи количеството на снежните епизоди, както и видовете паднал сняг.

Линията на снеговалежите трябва да покрива цялото напречно сечение на ледника. Резултатите от измерването могат да бъдат обобщени и илюстрирани графично – за последователно разположени стълбове могат да се направят бар графики: за натрупване (показано в синьо на фигурата) и аблация (показана на зелено на фигурата) поотделно. Червената лента представлява резултатът от годишния баланс,  който може да бъде положителен или отрицателен. Въз основа на такова съпоставяне може да се определи точка на ледника (на напречното сечение, по линията на стълбовете ), където балансът е нула – това е местоположението на годишната линия за равновесие (ELA).

Местоположението на тази линия може да се промени през следващите години. Ако промените поддържат постоянна посока, т.е. ако позицията на ELA намалява или нараства систематично, може да се извлече информация за изменения на климата.

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.