Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Tyczki ablacyjne

Tyczki ablacyjne – drewniane lub metalowe tyczki, zatapiane na głębokość kilku metrów w lodzie. Zatapianie tyczek najlepiej wykonywać w końcowym okresie czasu ablacji. W przyjętych  momentach pomiarów mierzy się wysokości  pokrywy śnieżnej lub powierzchni lodu na kolejnych tyczkach.

W okresie wiosennym w sąsiedztwie tyczek wykonuje się wkopy (szurfy) śnieżne w celu określenia ilości epizodów opadowych i rodzajów spadłego śniegu. Linia tyczek powinna  obejmować cały profil lodowca. Wyniki pomiarów można zestawić graficznie – dla kolejnych tyczek wykonuje się wykresy słupkowe akumulacji (na rysunku niebieskie), ablacji (na rysunku zielone). Czerwony słupek oznacza wynik bilansu rocznego – który może być dodatni lub ujemny. Na podstawie takiego zestawienia można ustalić miejsce na lodowcu (na profilu w linii tyczek) gdzie bilans jest zerowy – jest to położenie rocznej linii równowagi ELA. Położenie tej linii może zmieniać się w kolejnych latach, Jeżeli zmiany wykazują stały kierunek  – położenie ELA systematycznie obniża się lub podnosi, można wnioskować o  zmianach o charakterze klimatycznym.

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.