Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Ablasjonsstav

Tre-eller metallstaver som stikkes noen få meter ned i isbreer for å måle hvordan mengde snø og is endrer seg. Det bør settes ablasjonsstaver spredt over hele breen (se kart).

Måleresultatene kan vises grafisk, f.eks. med egne søyler for akkumulering (dvs. økning, vist med blå søyle i figuren) og ablasjon (dvs. minking, vist med grønn søyle i figuren). Den røde linjen representerer den årlige massebalansen, dvs. om det har blitt mer eller mindre snø og is på breen siden forrige år. Punkter på isbreen hvor balansen er null kalles breens årlige nullinje (ELA). Hvis plasseringen av denne linjen endres i samme retning over flere år, dvs. hvis posisjonen synker eller stiger systematisk, indikerer dette at det skjer klimaendringer.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.