Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Shtylla për ablimim

Shtylla druri ose metalike, zhytur në thellësitë e disa metra në akull. Është mirë që të zhytësh shtyllat në periudhën përfundimtare të ablimit.

Në momentet e duhura, matet sasia e borës ose akullit në sipërfaqen e rënieve të njëpasnjëshme.

Në pranverë, në afërsi të poleve, bëhen gropa (pellgje) të borës për të përcaktuar sasinë e rënies së dëborës, si dhe llojet e borës së rënë.

Linja e topave të dëborës duhet të mbulojë të gjithë pjesën e tërthortë të akullnajës.

Rezultatet e matjes mund të përmblidhen dhe të ilustrohen në mënyrë grafike – si dhe për rënie të njëpasnjëshme mund të bëhen grafikë, për akumulimin (treguar blu në figurë), dhe ablimim (të gjelbëruar në figurë) grafikë të treguar veç e veç.

Grafiku i kuq paraqet rezultatin e bilancit vjetor – i cili mund të jetë pozitiv ose negativ. Në bazë të një supozimi të tillë, mund të përcaktohet pika në akullnajë, ku bilanci është zero – kjo pikë është vendndodhja e pikës vjetore të ekuilibrit (ELA).

Vendndodhja e kësaj linje mund të ndryshojë në vitet pasuese. Nëse ndryshimet mbajnë një drejtim konstant, domethën, nëse pozicioni i ELA-s ulet ose rritet sistematikisht, ndryshimet klimatike mund të konkludohen.

 

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.