Биотична среда

Биотик означава живот, и изобщо способен за възпроизвеждане. Биотичните елементи са: животните, растенията, гъбите и микроорганизмите. Биотичните компоненти включват и отпадъците от живи и мъртви организми. Биотичните елементи си взаимодействат с абиотичната среда, като се повляват от нея, но оформят сами обкръжението и параметрите си.

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.