Био-акумулиране

Това е важен процес, чрез който химичните процеси  могат да засегнат живите организми. Някои токсични вещества (като тежки метали и полихлорирани бифенили) се натрупват и продължават да се натрупват в живите организми и представляват заплаха за тяхното здраве. Това е увеличение на концентрацията на замърсителите,идващи от околната среда, до първия организъм в хранителната верига.

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.