Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Bioakkumulering

En viktig prosess der kjemikalier kan påvirke levende organismer. Ved bioakkumulering øker konsentrasjonen av et forurensende stoff fra miljøet til den første organismen i en næringskjede som tar det opp. Det skjer fordi organismen får i seg mer av kjemikalien (eks. ved matopptak) enn det skiller ut (eks. i urin). Visse giftige stoffer som tungmetaller og polyklorerte bifenyler har spesielt lett for å akkumuleres og utgjør en trussel for helsen ikke bare til den første organismen, men også oppover i næringskjeden til organismer som spiser den første arten osv. (se biomagnifisering).

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.