Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Biodiversitet

Biodiversitet er mangfoldet av liv på kloden. Vi snakker om biodiversitet på mange nivåer, fra gener (se DNA) til arter til hele økosystemer.

Vi «måler» biologisk mangfold på en bestemt lokalitet ved å telle antall organismer av en art og studere hvor de befinner seg romlig sett, også i forhold til andre arter. Antall alene er ikke alltid en tilstrekkelig indeks på biomangfold. Det har f.eks. stor økologisk betydning om antallet er klumpet sammen, eller spredd utover.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.