Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Biodiversiteti

Është një fenomen, i cili përcakton nivelin e diversitetit të organizmave që jetojnë në Tokë. Ai nuk i referohet vetëm diversitetit të gjeneve, por edhe shumëllojshmërisë së llojeve ose ekosistemeve.

Një nga mënyrat për të përcaktuar biodiversitetin është studimi i shumëllojshmërisë të specieve të përzgjedhura në një lokalizim specifik (p.sh. ne e dimë se në bregun e koraleve në Australinë veriore jetojnë më shumë se 500 lloje peshqish) ose të përcaktojnë ndikimin e kushteve klimatike në popullata (p.sh. tundra arktike e banuar me pak lloje se sa pyjet tropikale).

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.