Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Biodilution

Biodilution është ulja e përqendrimit të një substance (sidomos ndotësit, si metalet e rënda) me një rritje në nivelin trofik në zinxhirin ushqimor. Ky fenomen shihet kryesisht në mjediset ujore eutrofike (të pasura me shumë lëndë ushqyese dhe shumë produktive). Për shembull, gjatë lulëzimit të algave, rritja e algave redukton përqendrimin e ndotësve si pasojë e biomasës së tyre më të madhe.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.