Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Biofortynning

Biofortynning er reduksjon i konsentrasjon av et stoff i næringskjeden, altså det motsatte av bioakkumulering. Uttrykket brukes særlig om miljøgifter. Det kan skje hvis f.eks. økt næringstilgang gjør at bestanden av en art øker. Miljøgiften fordeles da på flere individer av denne arten, og en lavere konsentrasjon overføres hver gang disse dyrene spises av en art på et høyere trofisk nivå. Det er fortsatt sånn at giften akkumuleres oppover for hvert trofiske nivå i kjeden, men i lavere konsentrasjoner enn det som ville vært tilfelle uten bestandsøkningen.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.