Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Biolimi

Biolim është një hap përgatitor për rikuperimin e metaleve të çmuara, bazuar në katalizmin e oksidimit të mineraleve të squfurit. Biolkmi përfshin reagime abiotike dhe biotike, shpesh me kërkesa të ndryshme. Aktualisht biolimi përdoret kryesisht për rikuperimin e bakrit, uraniumit dhe arit. Biologjitë mikrobiologjike përfshijnë

T. ferrooxidans, T. thiooxidans dhe L. ferrooxidans.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.