Вид с ключово значение

Това е видът с ключово значение, обикновено животно или растение, което има голям ефект върху други организми в рамките на една и съща екосистема. Видове с ключово значение са например големите хищници, като вълци или морски видри, които регулират броя на тяхната плячка.

Ключовите видове също така включват т.нар. „Инженери“, като например бобри или слонове, които могат да променят средата, от която се възползват други видове.

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.