Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Llojet kryesore të specieve

Një specie kryesore është një specie, zakonisht një kafshë ose bimë, e cila ka efekt të madh në organizma të tjerë brenda ekosistemit të njëjtë.

Llojet kryesore janë për shembull grabitqarët e mëdhenj si ujqërit apo Vidrat e detit, të cilat rregullojnë numrin e pre-së së tyre.

Speciet Kryesore (Keystone) gjithashtu përfshijnë të ashtuquajturat “inxhinierë” siç janë rruajtësit ose elefantët, të cilat mund të ndryshojnë mjedisin që përfitojnë nga speciet e tjera.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.