Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Litosfera

Litosfera është shtresa e ngurtë, më e jashtme e Tokës. Përbëhet prej kores dhe mbulesës së sipërme dhe shtrihet mbi astenosferën. Kufiri ndërmjet litosferës dhe astenosferës është pasojë e bazuar në diferencën e vetive mekanike të tyre dhe përgjithësisht është e lidhur me isotermin prej 1000ºC.

Ekzistojnë dy lloje të litosferës, një që është oqeanike (gjendet në pellgjet oqeanike, ku ekziston koraca oqeanike) dhe litosfera kontinentale më pak e dendur (ku ndodh korti kontinental).

Litosfera është e ndarë në pllaka tektonike dhe një nënfushë e gjeofizikës që përfshin studime të lëvizjes vecorive të tyre dhe quhet gjeodinamikë.

Ilustrimi: leeds.ac.uk

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.