Водно небе

Водното небе се отнася до тъмни ивици (тъмни сенки) от долната страна на ниските облаци, което показва наличието на открита вода в близост до морски лед (под облаците). Небето с неутрално оцветяване в близост до хоризонта се дължи на отразяването на цвета на морето. Това е полезна индикация при работа в морски лед или близо до полярния лед, може да помогне на пътниците в навигацията в полярните райони.

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.