Коридор

  1. Относително тесен път на преминаване, позволяващ движение между два по-големи участъци,
  2. Едно средно ниво и прав проход, който свързва две или повече стаи или камери в пещера.

Етапи на развитие на коридора от → CHANNEL изцяло напълнена с вода (фретична зона) към CORRIDOR с поток от свободна повърхност (в пещера, поток, който не запълва изцяло канала си)

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.