Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Морски костур / Скална риба

Морският костър е ярко червена морска риба, намираща се в северната част на Атлантическия океан.
Като цяло, морските видове обитават различни дълбочинни слоеве в океана, въпреки,  че два или дори три различни вида могат да се срещат заедно в улова.

Норвежкият  морски костур  живее предимно в плитки води с дълбочина над 100 метра. Златнатният морски костур  е най-често срещан  от дълбочина от около 100 метра до 400 метра. По-надолу,  дълбоководните морски костури  са най-често срещани на  дълбочина от 500 до 700 метра. Над 500 метра дълбочина цари морският костур.

В района на Тихия океан се срещат тясно свързани видове, които  се наричат скални риби, тъй като много малко от тях са всъщност червени.

Erlendur Bogason

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.