Тропопауза

Тропопаузата е тънък слой от атмосферата на Земята, дебел само 2-3 километра, който се намира между 12 и 14 километра надморска височина. Това е част от атмосферата, където температурата е най-стабилна и най-студена. Това е междинната зона между тропосферата долу и стратосферата по-горе.

Температурният профил показва, че тропопаузата – между 12 и 14 километра над земята – е най-студената част от атмосферата.

Повечето перести облаци (облаци, образувани от ледени кристали) се образуват и се развиват в тропопаузата.

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.