Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Tropopausi

Tropopausi është një shtresë e hollë e atmosferës së Tokës, vetëm 2-3 km e trashë, e cila ndodhet në lartësinë 12 deri në 14 km. Është pjesa e atmosferës ku temperatura është e qëndrueshme dhe e ftohtë. Është zona e ndërmjetme ndërmjet troposferës së poshtëme dhe stratosferës së mësipërme.

Profili i temperaturës tregon se tropopausi – ndërmjet 12 dhe 14 km mbi tokë – është pjesa më e ftohtë e atmosferës.

Shumica e reve të cirrus (retë formuar nga kristalet e akullit) formojnë dhe zhvillohen në tropopausi.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.