Фирн

Фирна е гранулирана ледена маса (плътност: 450-830 кг / м3), съставена от кристали или агрегати от кристали, с размер на зърната до 12 мм.

Образува чрез прекристализация и / или многократно замразяване и размразяване на снежинки, особено в горната част на ледника, където не са били пресовани в лед. Това е преходна фаза между сняг и ледников лед. Скоростта на процеса на преобразуване на снега в ледников лед зависи от много фактори, като например количеството снеговалеж, температурните колебания и количеството на топене на водата.

 

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.