Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Firn

Firn është një masë e akullit të grimcuar (densitet: 450-830 kg / m 3) i përbërë nga kristale ose agregate të kristaleve me granulometrinë deri në 12 mm.

Formohet nga rikristalizimi dhe / ose ngrirja dhe ngrirja e shumëfishtë e dëborës veçanërisht në pjesën e sipërme të një akullnajë ku nuk është ngjeshur në akull.

Është një fazë tranzicioni midis dëborës dhe akullit akullnajor. Shpejtësia e procesit të konvertimit të dëborës në akullin akullnajor varet nga shumë faktorë, siç është sasia e borës, luhatjet e temperaturës dhe sasia e ujit të shkrirë.

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.