Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Fitoplanktoni

Fitoplanktoni janë organizma mikroskopikë që jetojnë në mjedise ujore, të kripura dhe të freskëta. Disa fitoplanktone janë baktere, ndërsa disa janë protiste. Shumica janë njëqelizore.

Ashtu si bimët tokësore, fitoplanktoni ka klorofil për të kapur rrezet e diellit, dhe përdorur fotosintezën për ta kthyer atë në energji kimike. Ai thith dioksid karboni (CO 2 ), dhe nxjerr oksigjenin në atmosferë. Të gjithë përdorin fotosintezën fitoplankton, por disa marrin energji shtesë duke konsumuar organizma të tjerë.

Rritja e fitoplanktonit varet nga disponueshmëria e dioksidit të karbonit, rrezet e diellit dhe lëndët ushqyese.

NASA

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.