Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Фитопланктон

Фитопланктони се микроскопски организми кои живеат во водени средини, како солени така и слатки. Некои фитопланктони се бактерии, додека некои се протисти. Повеќето се едноклеточни.

Како и копнените растенија, фитопланктоните имаат хлорофил со чија помош ја примаат сончевата светлина која преку процесот на фотосинтеза ја претворат во хемиска енергија. Тие примаат јаглерод диоксид и ослободуваат кислород во атмосферата. Процесот на фотосинтеза се одвива кај сите планктони, но некои од нив добиваат енергија со консумирање на други организми.

Растот на фитопланктонот зависи од достапноста на јаглерод диоксид, сончева светлина и хранливи материи.

NASA

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.