Παραγωγός 1ης τάξης

Ένας παραγωγός 1ης τάξης, επίσης γνωστός και ως αυτότροφος οργανισμός, είναι ένας οργανισμός στο κάτω μέρος της τροφικής αλυσίδας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σύνθεση οργανικών ενώσεων από διοξείδιο του άνθρακα (CO2) μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης. Στα χερσαία οικοσυστήματα (μεγάλες εκτάσεις γης ή ύδατος με ξεχωριστές περιβαλλοντικές συνθήκες), οι παραγωγοί 1ης τάξης είναι κυρίως φυτά, ενώ στα υδάτινα οικοσυστήματα τα φύκη κατέχουν τον ρόλο αυτό.

Σχεδόν όλη η ζωή στη Γη βασίζεται στους παραγωγούς 1ης τάξης.

NASA

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.