Πολική νύχτα

Μια περίοδος νύχτας που διαρκεί τουλάχιστον 24 ώρες ονομάζεται πολική νύχτα. Αυτό σημαίνει ότι για τουλάχιστον 24 ώρες ο Ήλιος παραμένει κάτω από τον ορίζοντα! Η πολική νύχτα μπορεί να παρατηρηθεί σε γεωγραφικά πλάτη πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο (66,5629 ° ή 66 ° 33’46,6 » Β) και κάτω από τον Ανταρκτικό Κύκλο (66,5629 ° S ή 66 ° 33’46,6 ‘S).

Λόγω των φαινομένων του λυκόφωτος, διακρίνουμε διαφορετικά είδη πολικής νύχτας ανάλογα με το είδος του λυκόφωτος.

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.