Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Nata polare

  • Një periudhë e natës që zgjat për të paktën 24 orë quhet një natë polare.
  • Kjo do të thotë se për minimalisht 24 orë Dielli mbetet nën horizontin.
  • Nata polare mund të përjetohet në lartësi mbi Rrethin Arktik (66.5629 ° ose 66 ° 33’46.6 ” N) dhe nën Rrethin Antarktik (66.5629 ° S ose 66 ° 33’46.6 ”).

Për shkak të fenomenit të muzgut, ne dallojmë lloje të ndryshme të natës polare në varësi të llojit të muzgut.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.