Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Ледена светлина

Ледена светлина е жолтеникава сјајност, сјај, светла повржина од светлина, блиску до хоризонтот или на долната страна од некој облак, предизвикана од одбиената свтелина од морскиот мраз. Тоа го насочува присуството на светло-одбивачки мраз кој може да е предалеку да се виде. Површина снег или рмаз опкружен од вода.

Штом светлината ќе пробие облачно небо, таа се одбива наизменично помеѓу слоевите на облаците и земјината површина. Обичната вода ја апсорбира светлината по ефективно од површините покриени со мраз и снег. Како резултат на тоа, облаците над слободната вода остануваат темни, додека над површини кои се покриени со мраз  се јавуваат светли облаци. Ледената светлина се јавува кога светла патека од облак се јавува во тено облачно небо.

Кога други начини не се достапни, луѓето на поларните мориња го користат начинот на “Блескав мраз” за да добијат идеа за тоа какви се условите на мразот на некоја далечина.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.