Наутички сумрак

Наутички сумрак почиње ујутру када је геометријско средиште Сунца 12 степени испод хоризонта и завршава се када је геометријско средиште Сунца 6 степени испод хоризонта. Увече почиње када је геометријски центар Сунца 6 степени испод хоризонта и завршава када је геометријско средиште Сунца 12 степени испод хоризонта.

Наутички сумрак се односи на морнаре који могу да се крећу током овог времена дана, јер су и звезде и хоризонт видљиви. Земаљски предмети могу бити тешко разазнати, тако да је можда потребно вештачко осветљење.

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.