Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Muzgu detar (Hëna detare)

Muzgu detar fillon në mëngjes kur qendra gjeometrike e Diellit është 12 gradë poshtë horizontit dhe përfundon kur qendra gjeometrike e Diellit është 6 gradë poshtë horizontit.

Fillon në mbrëmje kur qendra gjeometrike e Diellit është 6 gradë poshtë horizontit dhe përfundon kur qendra gjeometrike e Diellit është 12 gradë poshtë horizontit.

Muzgu detar i referohet detarëve që janë në gjendje të lundrojnë gjatë kësaj dite, sepse të dy yjet dhe horizonti janë të dukshme.

Objektet tokësore mund të jenë të vështira për t’u dalluar, kështu që ndriçimi artificial mund të jetë i nevojshëm.

 

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.