Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Външно ядро на земята

Външното ядро на земята е вторият най-вътрешен слой, разположен между вътрешната сърцевина и мантата. Съдържа главно желязо и никел, които поради по-слабото налягане от вътрешното ядро, е  в течна форма.

Температурите, състава и разликите в налягането, които се появяват по външната сърцевина, причиняват конвективно движение на течността. В допълнение, силата на Кориолис, действаща върху течността, организира това движение в ролки, подравнени с оста на въртене на земята. Електрически ток се генерира във всяка ролка, която е източник на нейното магнитно поле. Тъй като тези магнитни полета действат в същата посока, ефектът им допринася за създаването на общо геомагнитно поле, което се простира далеч в пространството и защитава атмосферата на нашата планета от слънчевия вятър.

Illustration: usgs.gov

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.