Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Климат

Климатът е състоянието на атмосферата за дълги периоди от време, обикновено в продължение на години, десетилетия, векове или повече. Той представлява преобладаващите метеорологични условия, като: средна температура, влажност, скорост и посока на вятъра, облачност и валежи (например дъжд). Климатът е топъл в екватора, и студен в полюсите. Климатът, средно за всички региони на земята, съставлява глобалния климат на земята.

Климатът се е променял от затопляне към захлаждане в историята на земята по различни причини, по-специално вариации в активността на слънцето и в ротацията на земята по отношение на слънцето. Обаче бързото затопляне, което се случва днес, е резултат от нарастващите нива на парникови газове в атмосферата.

NCEP/NCAR Reanalysis Project, 1959-1997 Climatologies

Фигурата показва пример за атмосферната температура на повърхността на земята през м.януари. Температурите са осреднени за периода 1959-1997. Червените зони отговарят на топъл климат, а сините зони на студен климат.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.