Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Klimë

Klima është gjendja e atmosferës gjatë periudhave të gjata, zakonisht gjatë viteve, dekadave, shekujve ose më shumë. Ai përfaqëson kushtet mbizotëruese të motit të tilla si temperatura mesatare, lagështia, shpejtësia dhe drejtimi i erës, vërshimi dhe reshjet (p.sh. shiu). Klima është e ngrohtë në ekuator dhe e ftohtë në polet. Klima mesatare në të gjitha rajonet e Tokës përbën klimën globale të Tokës.

Klima është ftohur dhe ngrohur gjatë gjithë historisë së Tokës për arsye të ndryshme, sidomos variacione në aktivitetin e Diellit dhe në rrotullimin e Tokës në lidhje me Diellin. Sidoqoftë, ngrohja shumë e shpejtë që ndodh sot është rezultat i rritjes së nivelit të gazrave serë në atmosferë.

Shifra tregon një shembull të temperaturës atmosferike në sipërfaqen e Tokës në janar. Temperaturat janë mesatarizuar gjatë periudhës 1959-1997. Zonat e kuqe korrespondojnë me një klimë të ngrohtë dhe zonat blu në një klimë të ftohtë.

NCEP/NCAR Reanalysis Project, 1959-1997 Climatologies

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.