Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Kodi Polar

Një kornizë legjislative ndërkombëtare, e udhëhequr nga Organizata Ndërkombëtare Detare – IMO, duke mbrojtur rajonet polare nga rreziqet detare. Ai përmban rregulla të reja për sigurinë e jetës në det dhe për parandalimin e ndotjes nga anijet. Të gjitha anijet që operojnë në ujërat e ashpra dhe sfiduese të rajoneve polare duhet të përmbushin rregullat e Kodit Polar.

Kodi Polar hyri në fuqi më 1 janar 2017. Emri i plotë është Kodi Ndërkombëtar për Anije që veprojnë në Ujërat Polare. Zbatimi i Kodit është për shkak të trendeve dhe parashikimeve që tregojnë se anijet polare do të rriten dhe do të diversifikohen gjatë viteve të ardhshme. Kërkesat strikte të Kodit do të kontribuojnë në minimizimin e ndikimit negativ të operacioneve të transportit detar në mjedisin polar të ndjeshëm si dhe rritjen e sigurisë së detarit.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.