Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Polarkoden

Polarkoden er et sett av internasjonale rammevilkår som beskytter polare regioner mot maritim risiko. Det inneholder forskrifter for f.eks. sikkerheten til sjøfolk og om forebygging av forurensning fra skip. Alle skip som opererer i polare farvann må oppfylle forskriftene.

Polarkoden trådte i kraft 1. januar 2017. Det ledes av FN’s maritime organisasjon (IMO). Fullt navn er «the International Code for Ships Operating in Polar Waters». Den er satt i verks som følge av skyldes trender og prognoser som indikerer at polar frakt vil øke og diversifisere de kommende årene. De strenge kravene i koden vil bidra til å minimere den negative effekten av fraktvirksomheten på det følsomme polarmiljøet, samt øke sjømannens sikkerhet.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.