Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Медиална морена

Моренеатае материалът (обикновено почва и скала), транспортиран от ледник и след това депозиран.
Един от видовете морените, създаден от депозирания материал, е медиалната  морена. Тя се образува, когато два ледника се сливат и техните краища се срещат в следствие на линия, преминаваща през центъра на новия, по-голям ледник. Линията е оформена от материал от два странични плоскости  на сливащи се ледници.

Медиалните морени се формират само в зоната на топене на ледниците, поради което те са добри показатели за това къде е разположената границата между акумулиращата зона и зоната на аблация.

Jerome Wyckoff, https://www.britannica.com/science/medial-moraine

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.