Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Morena mediale

Morena është materiali (zakonisht toka dhe shkëmbi) që transportohet nga një akullnajë dhe pastaj depozitohet.

Një prej llojeve të morenave të krijuar nga materiali i depozituar është morena mediale. Ajo formohet kur dy akullnajat bashkohen dhe skajet e tyre plotësojnë formën si pasojë një vijë në të gjithë qendrën e akullnajës së re, më të madhe. Linja është formuar nga materiali nga dy morenet anësore të shkrirjes së akullnajave.

Morenet mediale formohen vetëm në zonën e ablacionit të një akullnajë, prandaj ata janë tregues të mirë se ku ndodhet vija ndërmjet zonës së akumulimit dhe zonës së ablacionit.

Kur shkrihet akulli akullnajor, mbetet një kreshtë e materialit përgjatë qendrës së luginës.

Jerome Wyckoff, https://www.britannica.com/science/medial-moraine

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.