Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Morainët

Morainët janë akumulime të mbeturinave dhe shkëmbinjve që kanë rënë mbi sipërfaqen e akullnajave ose janë shtyrë përgjatë akullnajës ashtu siç lëviz. Materialet që përbëjnë morainet mund të shkojnë në madhësi nga baltë në shkëmbinj dhe gurë të mëdhenj. Morainët kanë një formë të kreshtave dhe mounds të dallueshme, dhe mund të duken shumë kohë pas tërheqjes së akullnajave.

Ekzistojnë lloje të ndryshme të moraineve: morena laterale, morena mediale tokës, terminali (ose fundi) i morenit, morina e recesionit, morina e shtytjes.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.