Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Monitorimi i kafshëve të egra

Shumica e popullatave të akujve të kauzës në Evropë po monitorohen. Monitorimi nënkupton numërimin e rregullt ose vlerësimin e numrit të individëve që ekzistojnë në popullsi.

Ky numër është me rëndësi për menaxhimin e kafshëve të egra: si bazë për marrjen e vendimeve, për shembull nëse kërkohet masa konservimi kur numrat janë tepër të ulët ose vendosjen e një kuote gjuetie kur numrat janë shumë të lartë. E rëndësishmja, një skemë e rregullt e monitorimit ndihmon për të kontrolluar nëse vendimet e menaxhimit dhe veprimet e së kaluarës kanë qenë të suksesshme apo jo.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.