Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Viltovervåkning

De fleste bestander av brunbjørn i Europa er overvåket. Overvåkning innebærer regelmessige tellinger eller andre typer estimeringer av hvor mange individer det er i bestanden.

Det antallet er viktig for viltforvaltningen: som basis for beslutninger om tiltak som må settes inn, for eksempel beskyttelse hvis antall individer er for lavt, eller jakt hvis antall individer er for høyt. Overvåkning av bestandene er også et viktig verktøy for å sjekke om tidligere forvaltning har vært en suksess eller ikke, og om den bør endres.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.