Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Viltforvaltning

Viltforvaltning innebærer å regulere bestander av ville dyr slik at de enkelte dyrene holder seg sunne, og at antallet av dem holder seg innenfor et områdes sosio-økologiske bæreevne. Dette skjer hovedsakelig ved å endre antall individer, for eksempel med å forby eller tillate jakt av et gitt dyreart.

Viltforvaltning kan også bety å begrense menneskers tilgang til et bestemt område for å unngå forstyrrelse av dyr. Andre tiltak kan være å ta ut såkalte «problemindivider», for eksempel et stort rovdyr som har spesialisert seg på å predatere på husdyr. Viltforvaltning tar sikte på å avveie behovene til både mennesker og de ville dyrene.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.