Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Viltskader og konfliktdempende tiltak

Konflikter mellom mennesker og dyr oppstår ofte når de oppholder seg i samme områder. Eksempler er predasjon på husdyr, skade på eiendom eller i drastiske tilfeller; angrep på mennesker. Et hovedmål for viltforvaltningen er å unngå slike konflikter, eller i det minste å redusere konsekvensene.

Tiltak for konfliktreduksjon kan være fjerning av såkalte problemindivid. Slik fjerning kan innebære å skremme dyrene bort, eller fange og flytte dem til nye steder. Andre konfliktreduserende tiltak kan være informasjon av publikum; redusere tilgang til matavfall som kan tiltrekke seg dyr til mennesker; og gjerder eller vakthunder for å holde dyrelivet borte fra husdyr. Et viktig grunnlag for ethvert tiltak er kunnskap om hvor og hvordan dyrene bruker områder i forhold til mennesker.

Skader på hus i India forårsaket av elefanter. Foto: Ganesh Raghunathan, via Wikipedia Commons.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.