Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Konflikty z przyrodą i ich łagodzenie

Konflikty na linii przyroda – człowiek zdarzają się najczęściej w sytuacji, gdy ludzka działalność i dzika przyroda spotykają się w tym samym miejscu. Przykładem może być polowanie drapieżników na zwierzęta hodowlane, zniszczenia, a w drastycznych przypadkach – nawet ofiary w ludziach. Zarządzanie przyrodą ma przede wszystkim przeciwdziałać takim zdarzeniom lub co najmniej łagodzić ich skutki. Jednym z głównych celów zarządzania dziką naturą jest uniknięcie takich konfliktów, a przynajmniej zmniejszenie ich skutków.

Działania mające na celu złagodzenie konfliktów mogą polegać na usuwaniu tzw. osobników problematycznych – odstraszanie lub odławianie i przenoszenie w inne miejsca. Innymi działaniami łagodzącymi może być: edukowanie społeczeństwa; ograniczenie dostępu do odpadów, wabiących dzikie zwierzęta; ogrodzenia lub wykorzystanie psów pasterskich – tak by ochronić zwierzęta gospodarskie. Celem jest utrzymanie dzikiej przyrody z dala od zwierząt domowych. Podstawą każdego działania jest wiedza o tym, jak dzikie zwierzęta wykorzystują tereny w pobliżu ludzkich siedzib.

Zniszczenia spowodowane przez słonie w obszarze zamieszkałym – Indie. Zdjęcie: Ganesh Raghunathan via Wikimedia Commons.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.